sideBar

Tylko dla administratora!


Instalacja Linux Arch


1. Przygotowanie partycji

Wpisujemy w konsoli cfdisk

Tworzymy minimum 2 partycje: / , swap.

boot -Partycja na której znajduje się program rozruchowy minimum 100MB

/ -Partycja główna systemu minimum 5GB

home -Partycja na której znajduje się katalog domowy

swap -Partycja wymiany

 • 512 MB lub mniej RAM - dwu-krotność twojej pamięci operacyjnej (RAM);

 • od 512 MB - 2 GB RAM - tyle samo ile masz RAM;

 • 2 GB lub więcej RAM - nie musisz (ale możesz) tworzyć partycje swap.

   

Dodajemy flagę boot do partycji /boot (jeżeli taką utworzyłeś), w przeciwnym wypadku do partycji głównej / .

-Zaznaczamy opcją bootable.

 

Do partycji SWAP dodajemy typ (type)- 82 Linux SWAP.

Gdy już wszystko ustawiliśmy wybieramy opcję write. Potwierdzamy wpisując yes

Wychodzimy z cfdisk wybierając opcję quit

2. Zakładamy systemy plików ext4 na wszystkich utworzonych partycjach (poza SWAP)

mkfs.ext4 /dev/*

mkfs.ext4 /dev/*

mkfs.ext4 /dev/*

*nazwy partycji np sda1,sda2, hda1, hda2

 

3. Montujemy przygotowane partycje:

mount /dev/sda2* /mnt

*nazwa partycji głównej

 

Gdy przygotowałeś dodatkowe partycje należy wpierw utworzyć nowy katalog, a następnie go pod-montować:

W przypadku partycji boot:

mkdir /mnt/boot

mount /dev/sda1* /mnt/boot

*nazwa partycji boot

 

W przypadku partycji home:

mkdir /mnt/home

mount /dev/sda3* /mnt/home

*nazwa partycji home

 

4. Instalacja systemu

Sprawdzamy połączenie z internetem

 • Polecenie: ping –c5 wp.pl

Jeżeli posiadamy połączenie z Internetem, możemy przystąpić do instalacji systemu podstawowego

 • Polecenie: pacstrap /mnt base base-devel

 

5. Instalacja SYSLINUX

 • Polecenie: pacstrap /mnt syslinux

 

6. Instalacja programu rozruchowego GRUB

Dla BIOS

 • Polecenie: pacstrap /mnt grub-bios

Dla EFI:

 • pacstrap /mnt grub-efi-x86_64

 

7. Generujemy plik fstab

 • Polecenie: genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

 

8. Edytujemy plik fstab

 • Polecenie: nano mnt/etc/fstab

Dopisujemy na końcu partycje SWAP :

/dev/sda* none swap sw 0 0

*nazwa partycji SWAP

 

9. Chrootujemy nowo zainstalowany system

 • Polecenie: arch-chroot /mnt

 

10. Edytujemy nazwę hosta /etc/hostname

 • Polecenie: nano /etc/hostname

 

 11. Tworzymy dowiązanie symboliczne strefy czasowej /etc/localtime do /usr/share/zoneinfo/Zone/SubZone.

 • Polecenie: ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime

'Europe/Warsaw' Jeżeli konieczne zastąp lokalizacje do swoich potrzeb.

 

12. Usuń # z wybranej lokalizacji w pliku /etc/locale.gen

 • Polecenie: nano /etc/locale.gen

 

13. Wygeneruj locale!

 • Polecenie locale-gen

 

14. Konfiguracja Gruba

 • Polecenie: grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
 • Polecenie: grub-install --recheck /dev/sda

 

15. Utwórz hasło dla użytkownika root

 • Polecenie: passwd

 

16. wychodzimy z chroot'a

 • Polecenie: exit

 

17. Odmotuj wszystkie pod-montowane dyski

 • Polecenie: umount /mnt/boot
 • Polecenie: umount /mnt/home
 • Polecenie: umount /mnt

 

14. Restartujemy komputer

 • Polecenie: reboot

 

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek