sideBar

Tylko dla administratora!


6. SAMBA4 zarządzanie z poziomu Windows

  1. Instalacja narzędzi administracyjnych Active Directory

Windows 7

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7D2F6AD7-656B-4313-A005-4E344E43997D&displaylang=en

Windows Vista

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9FF6E897-23CE-4A36-B7FC-D52065DE9960&displaylang=en (Vista)

Windows XP

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=86b71a4f-4122-44af-be79-3f101e533d95

  1. Administrowanie z poziomu Windows - SAMBA4

 Po zalogowaniu się jako administrator domeny, należy uruchomić "Active Directory User and Computers" , klikając Panel sterowania Narzędzia administracyjne Active Directory Users and Computers, lub klikając przycisk StartUruchom "dsa.msc"

  1. Wyświetlanie listy wszystkich użytkowników  domeny

wybieramy z menu po lewej stronie: domena.***** →Users

  1.  Tworzenie nowego użytkownika

 Dodawanie nowego użytkownika
wybieramy z górnego menu: Akcja →Nowy Użytkownik =  uzupełniamy niezbędne dane

Klikamy dalej i wpisujemy hasło dla nowego użytkownika
(pamiętaj hasło musi zawierać małe i duże litery oraz znaki!)

Ustawiamy opcje według potrzeb i zatwierdzamy: Dalej Zakończ

Dodany użytkownik nie ma standardowo skonfigurowanej usługi profilu mobilnego
Opis konfiguracji znajduje się w:  cz4. SAMBA4 - Profil mobilny

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek