sideBar

Tylko dla administratora!


8. SAMBA4 - Dodatkowe informacje

I) Skrypt dodający nowego użytkownika mobilnego SAMBA4 z poziomu konsoli

Pobranie skryptu:
Polecenie: wget http://pc.opticel.pl/linux/samba4/user.sh

Nadanie uprawnień:
Polecenie: chmod 755 user.sh

Zmiana katalogu (profile-path):
Polecenie: nano user.sh
16 linia (--profile-path='\\nazwa\ścieżka\%USERNAME%') Przykład:
/usr/local/samba/bin/samba-tool user add $uzytkownik --profile-path='\\serwer.domena.local\profiles\%USERNAME%'

Uruchomienie skryptu:
Polecenie: ./user.sh

 

II) Dodawanie nowego użytkownika mobilnego SAMBA4 z poziomu konsoli

Polecenie: /usr/local/samba/bin/samba-tool user add nazwa_uzytkownika --profile-path='\\serwer.domena.local\profiles\%USERNAME%'

Przydatne parametry:
-H
--must-change-at_next-login
--user-username-as-cn<br.--userou
--surname
--given-name
--initials
--profile-path
--script-path
--home-drive
--home-directory
--job-title
--department
--company
--description
--mail-address
--internet-address
--telephone-number
--physical-delivery-office

III) Kasowanie użytkownika SAMBA4

Polecenie: /usr/local/samba/bin/samba-tool user delete nazwa_uzytkownika

 

IV)Konfiguracja Webmin do współpracy z SAMBA4

1) Logujemy się przez Webmina jako root
2) Wchodzimy w zakładkę "Udostępnianie dla Windows przez Sambę" (znajduję się w zakładce "Serwery" lub "Nie-używane moduły")
3) W lewym górnym rogu wybieramy "Konfiguracja modułu"
4)  Wypełniamy dane dla Samba4

Lokalizacja pliku konfiguracyjnego Samby:

/usr/local/samba/etc/smb.conf

Lokalizacja pliku haseł Samby: 

/usr/local/samba/bin/smbpasswd

Pełna ścieżka do smbstatus:

/usr/local/samba/bin/smbstatus

Pełna ścieżka do smbpasswd:

/usr/local/samba/bin/smbpasswd

Pełna ścieżka do smbd: 

/usr/local/samba/sbin/smbd

Pełna ścieżka do nmbd:

/usr/local/samba/sbin/nmbd

Full path to winbindd:

/usr/local/samba/sbin/winbindd

Full path to smbgroupedit:  

none

Full path to pdbedit:  

/usr/local/samba/bin/pdbedit

Full path to net command:

/usr/local/samba/bin/net

Polecenie uruchamiające serwery Samby:  

/etc/init.d/samba4 start

Polecenie zatrzymujące serwery Samby:  

/etc/init.d/samba4 stop

 

V)Zmiana ustawień zasad haseł dla Samba4.

Wyświetlenie aktualnych zasad haseł:
Polecenie: /usr/local/samba/bin/samba-tool domain passwordsettings show

Zmiana wartości zasad haseł:
Polecenie: /usr/local/samba/bin/samba-tool domain passwordsettings set

Password complexity

Wymagania co do złożoności hasła (domyślnie on)

--complexity=on
--complexity=off

Store plaintext passwords:

Przechowywania haseł w postaci zwykłego tekstu

--store-plaintext=on
--store-plaintext=off

Password history length

Wymuszaj tworzenie historii haseł

--history-length=*
*- wartość

Minimum password length

 

Minimalna długość hasła

--min-pwd-length=*
*- wartość

Minimum password age (days)

 

Minimalny okres ważności hasła (dni)

--min-pwd-age=*
*- wartość

Maximum password age (days)

Maksymalny okres ważności hasła (dni)

-max-pwd-age=*
*- wartość

Przykłady:
Wyłączenie wymagań co do złożoności hasła:
Polecenie: /usr/local/samba/bin/samba-tool domain passwordsettings set --complexity=off
Zmiana minimalnej ilości znaków (w tym przypadku do 1):
Polecenie: /usr/local/samba/bin/samba-tool domain passwordsettings set --min-pwd-length=1

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek