sideBar

Tylko dla administratora!


3. SERWER DHCP

Serwer DHCP umożliwia komputerom podłączonej do sieci uzyskania od serwera m.in. adres IP stacji roboczej, adres IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maska podsieci.

Instalacja

Proces instalacji został przeprowadzony na debian 7 Wheezy w z poziomu konsoli, W przypadku gdy mamy uruchomione środowisko graficzne (Gnome, KDE, itp.) przechodzimy do konsoli kombinacją klawiszy ctr+alt+F1 (gdy chcemy powrócić do środowiska graficznego ctr+alt+F7)

1.Logujemy się jako Root.

Polecenie:su

2.Instalujemy Server DHCP poleceniem:

apt-get install isc-dhcp-server

3.Sprawdzamy na której karcie sieciowej chcemy uruchomić serwer DHCP

W tym celu wpisujemy w konsoli: ifconfig -a

Wyświetlają nam się wszystkie karty sieciowe zainstalowane w komputerze

eth0- jak widać na obrazku karta sieciowa jest używana i posiada przypisany adres IP.

eth1-Karta sieciowa która będzie serwerem DHCP dla stacji roboczych (w tej chwili nic nie jest do niej podłączone)

4. Zmieniamy ustawienia interfejsu eth1 tak aby adres ip był przypisany statycznie:

Polecenie: nano /etc/network/interfaces

Dopisujemy:

auto eth1
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.4.1 (adres serwera dhcp)
netmask 255.255.255.0 (maska sieci)
gateway 192.168.4.1 (domyslna brama sieciowa)

5. dopisanie dns do pliku /etc/resolv.conf

Polecenie: nano /etc/resolv.conf

Zawartość np. nameserver 192.168.1.1

6. Resetujemy interfejsy sieciowe.

Polecenie: /etc/init.d/networking restart

7. Edytujemy plik konfiguracyjny który odpowiada na której karcie sieciowej uruchomiona będzie usługa DHCP.

Polecenie: nano /etc/default/isc-dhcp-server


w pliku edytujemy INTERFACES='' ''

pomiędzy apostrofy wpisujemy kartę sieciową na której będzie uruchomiona usługa DHCP

np. INTERFACES=”eth1”

8. stworzenie kopii ustawień serwera

Polcenie: cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd1.conf

9.usunięcie pliku konfiguracyjnego dhcp

Polecenie: rm /etc/dhcp/dhcpd.conf

10. Pobranie nowej konfiguracji serwera dhcp

Polecenie: cd /etc/dhcp

a następnie Polecenie: wget http://pc.opticel.pl/linux/dhcpd.conf

11. nadanie uprawnień do pobranego pliku konfiguracyjnego usługę dhcp.

Polecenie: chmod 644 /etc/dhcp/dhcpd.conf

12. Włączenie usługi DHCP.

Polecenie: service isc-dhcp-server start

13. Usługa serwera dhcp jest już uruchomiony

 

 

Przydatne parametry pliku dhcpd.conf:

option routers – adres bramy domyślnej;

option subnet-mask – maska podsieci;

option domain-name-servers – DNS’y

option ntp-servers – adres serwera NTP (serwer czasu);

option netbios-name-servers – adres serwera WINS;

range – zakresy IP jakie DHCP będzie przydzielać;

max-lease time – czas na jaki IP jest dzierżawiony;

 

 

Statyczne przypisanie adresów IP dla komputerów

host pc1 {

hardware ethernet 00:00:00:00:00:EC; #MAC adres

fixed-address 192.168.0.10; #adres ip dla tego pc

}

host pc2 {

hardware ethernet 00:00:00:00:00:ED; #MAC adres

fixed-address 192.168.0.11; #adres ip dla tego pc

}

host pc3 {

hardware ethernet 00:00:00:00:00:DC; #MAC adres

fixed-address 192.168.0.53; #adres ip dla tego pc

}

 

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek