sideBar

Tylko dla administratora!


11. SERWER FTP

FTP- Protokół transferu plilu, umożliwia dwukierunkowy transfer plików. FTP działa na zasadzie klient - serwer. Standardowy numer portu używany przez serwer FTP: 21. 

Instalacja

Proces instalacji został przeprowadzony na debian 6.0.5 z poziomu konsoli,  W przypadku gdy mamy uruchomione środowisko graficzne (Gnome, KDE, itp.) przechodzimy do konsoli kombinacją klawiszy ctr+alt+F1 (gdy chcemy powrócić do środowiska graficznego ctr+alt+F7)

 

1.    Logujemy się jako Root. (Sudo su)

2.    Instalujemy Serwer ftp:

Wpisujemy w konsoli:

apt-get install proftpd.conf

3.    Konfiguracja serwera FTP.

Przechodzimy do katalogu /etc/proftpd/:

cd /etc/proftpd/

Usuwamy plik proftpd.conf

rm proftpd.conf

pobieramy nową konfigurację poleceniem:

wget http://www.pc.opticel.pl/linux/proftpd.conf

Edytujemy pobrany plik:

nano /etc/proftpd/proftpd.conf

Mój plik konfiguracyjny (wszystkie opcje do konfiguracji są opisane):

#Konfiguracja FTP by Wojtek K. & pc.opticel.pl

#1. Zaladowanie modulu proftpd, NIE USUWAC

Include /etc/proftpd/modules.conf

 

#2. wloczona opcja ipv6, jesli nie uzywasz mozna wylaczyc

UseIPv6                   on

 

#3. wykorzystywane do indyfikowania zdalnego użytkownika #domyślnie off (skraca czas logowania)

IdentLookups              off

 

#4. nazwa serwera ftp

ServerName      "moj_serwer_ftp"

 

#5. tryb pracy demona ProFTPD

ServerType                standalone

 

#6. nie wyświetla ifnoramcji niezalogowanym

DeferWelcome              on

 

#7. dodatkowe zabezpieczenia FTP

MultilineRFC2228               on

 

#8. Domysla konfiguracja serwera FTP

DefaultServer             on

 

#9. zezwala na pokazywanie dowiazan

ShowSymlinks              on

 

#10. limit czasu w sekundach bez transferu

TimeoutNoTransfer         600

 

#11. Limit czasu w sekundach z zatrzymanym transferem

TimeoutStalled            600

 

#12. Limit czasu bezczynności

TimeoutIdle               1200

 

#13. Kompunikat powitalny

DisplayLogin              Witam

DisplayChdir                   .message true

 

#14. Zablokowanie logowania ftp dla Root.

RootLogin                 off

 

#15. Zezwolenie nadpisywania plików.

AllowOverwrite            on

 

#16. sposob wyswietlania plikow (-1 - jeden plik na linie)

ListOptions               "-l"

 

#17. Port na którym jest uruchomiona usluga FTP

Port                 21

 

#18. Maksymalna liczba procesów demona FTP.

MaxInstances                    20

 

#19. Użytkownik i grupa do których bedzie należał proces serwera.

User                 proftpd

Group                nogroup

  

#20. Prawa dostepu do plików, katalogów

#022 = Chmod 755

#077 = Chmod 700

#002 = Chmod 775

Umask                022

 

DenyFilter           \*.*/

 

 4. Resetujemy Serwer ftp:

/etc/init.d/proftpd restart

Serwer FTP jest już gotowy do użytkowania.

Przydatne informacje:

W pliku /etc/ftpusers znajdują się użytkownicy którzy mają zablokowany dostęp do FTP.

FTP przesyła hasła i loginy w postaci niezaszyfrowanej , nie zaleca się logowania do FTP przy pomocy Root (z tego powodu użytkownik root zablokowany jest w pliku /etc/ftpusers gdyż istnieje ryzyko podsłuchania tego protokołu).

Do tworzenia wirtualnych klientów FTP polecam użycie Webmina. 

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek