sideBar

Tylko dla administratora!


2. Webmin

Webmin jest narzędziem pozwalającym na zdalną konfigurację systemu wprost z przeglądarki internetowej. Mimo że jest bardzo rozbudowany posiada  łatwy i wygodny  interfejs graficzny.  Połączenie odbywa się  za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Webmin służy m.in. do:

·         Zarządzanie kontami oraz grupami użytkowników

·         Konfiguracja i monitorowanie pracy serwerów: FTP, DHCP, Samba itd.

·         monitorowanie pracy sprzętu, połączeń sieciowych itp.

·         Przeglądanie logów systemowych

 

Instalacja

Proces instalacji został przeprowadzony na debian 7 Wheezy z poziomu konsoli,  W przypadku gdy mamy uruchomione środowisko graficzne (Gnome, KDE, itp.) przechodzimy do konsoli kombinacją klawiszy ctr+alt+F1 (gdy chcemy powrócić do środowiska graficznego ctr+alt+F7)

 

1.       Logujemy się jako Root (sudo)

 

2.       Przechodzimy do katalogu tmp gdzie przechowywane są pliki tymczasowe poleceniem:

 cd /tmp

3.       Pobieramy Webmina (wersja 1.620 --14 Marca 2013)

wget http://www.pc.opticel.pl/linux/webmin.deb

4.       Instalujemy poleceniem:

dpkg  --install webmin.deb

5.       Może sie zdarzyć ze w systemie nie brakuje jakiegoś pakietu i webmin się nie zainstaluje, aby system zainstalował brakujące pakiety należy użyć polecenia

 apt-get install -f

 

6.       Po użyciu tej komendy nastąpi automatyczne dokończenie instalacji webmina.

Aby skorzystać z webmina wpisujesz w adres przeglądarki „https://adres_ip:10000” w polu adres_ip wpisujesz adres ip komputera na którym jest zainstalowany webmin. W niektórych przeglądarkach konieczne jest potwierdzenie łączenia się z zaszyfrowanym połączeniem(w przypadku mozilla firefox: Rozumiem zagrożenie—> dodaj wyjątek). Do logowania używasz konta z uprawnieniami administratora (m.in. Root).

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek