sideBar

Tylko dla administratora!


7. SAMBA4 - Profil mobilny

Samba4 zapewnia korzystania z profili mobilnych (wszystkie pliki profilu zapisywane są na serwerze domeny. Użytkownicy logując się na różnych komputerach w tej samej domenie wczytuje profile zapisane na serwerze wraz z ustawieniami i dokumentami). Aby móc korzystać z profili mobilnych należy utworzyć nowy zasób sieciowy.

1. Logujemy się jako root.
Polecenie:
su

2. Utworzenie nowego katalogu w którym będą przechowywane profile użytkowników
Polecenie:
mkdir /profiles

3. Edycja pliku konfiguracyjnego smb.conf
Polecenie:
nano /usr/local/samba/etc/smb.conf
Dopisanie na końcu pliku nowego zasobu sieciowego:

[profiles]
path = /profiles

read only = no

 Zapisujemy plik konfiguracyjny i wychodzimy z niego.

4. Restartujemy Sambe
Polecenie: /etc/init.d/samba4 restart

5.  Sprawdzamy cz y katalog został udostępniony
Polecenie: /usr/local/samba/bin/smbclient -L localhost -U%
Powinien być udostępniony zasób profiles (Sharename: profiles)

6. Konfiguracja zasobu sieciowego z poziomu Windows na koncie administratora AD

Start → Uruchom → Wpisujemy \\nazwakomputeradomeny.domena.*****

    np.  \\serwer.domena.local

Wyświetlają się nam udostępnione zasoby, w tym zasób "Profiles"


Klikamy prawym przyciskiem na zasób "Profiles" → Właściwości → Zabezpieczenia → Dodaj → Zaawansowane → Znajdź teraz → Wybieramy "Domain Users (DOMENA\Domain Users" → OK → OK
Na liście dodała się grupa "Domain Users" wybieramy ją i odznaczamy pełna kontrola, zaznaczamy pole modyfikacja" → OK

 

 7. Do dodania i konfiguracji profili można użyć narzędzi administracyjnych Active Directory (linki do plików instalacyjnych znajdują się w cz3. SAMBA4 zarządzanie z poziomu Windows )

Uruchomienie narzędzi administracyjnych
Start → Uruchom → dsa.msc

 • Dodawanie nowego użytkownika
  wybieramy z górnego menu: Akcja →Nowy Użytkownik =  uzupełniamy niezbędne dane

  Klikamy dalej i wpisujemy nowe hasło dla nowego użytkownika
  (pamiętaj że hasło musi zawierać małe i duże litery oraz znaki!)
  Ustawiamy opcje według potrzeb i zatwierdzamy: Dalej Zakończ
 •  Ustawienie dla mobilnego profilu użytkownika
  Wyświetlamy wszystkie profile użytkowników domeny
  wybieramy z menu po lewej stronie: domena.***** →Users

  Następnie wybieramy użytkownika/użytkowników(można zaznaczyć wielu użytkowników) których profil ma być zapisywany na serwerze domeny

  Klikamy na zaznaczonych użytkowników prawym klawiszem myszy i wybieramy z menu kontekstowego: Właściwości.

  Wybieramy zakładkę Profile Zaznaczamy opcje Profile path: wpisujemy:
  \\nazwa_komputera_domeny.domena.***\profiles\%USERNAME%
  np. Profile path:  \\serwer.domena.local\profiles\%USERNAME%
  Zatwierdzamy ustawienia i można teraz sprawdzić działanie profili mobilnych.

 •  Testowanie działania ustawień profili mobilnych
  Logujemy się na utworzone konto

  Po zalogowaniu przechodzimy do ścieżki \\serwer.domena.local\profiles
  Powinien pojawić się folder z nazwą profilu, w zawartości muszą znajdować się pliki i ustawienia profilu

 Gdy chcemy dodać nowego mobilnego użytkownika powtarzamy wszystkie kroki od punktu 7.

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek