sideBar

Tylko dla administratora!


5. SAMBA4 przyłączanie komputera do domeny

  1. Jeżeli na serwerze domeny nie jest uruchomiona usługa DHCP, a adres IP uzyskiwany jest z innego serwera DHCP .!!

Wpisanie adresu IP serwera DNS (domeny) do ustawień sieciowych.

Panel sterowania → Połączenia sieciowe → Połączenie lokalne → Właściwości → Protokół internetowy TCP/IP → Właściwości → Użyj następujących adresów serwerów DNS → Preferowany serwer DNS = adres IP serwera DNS (domeny) → OK → OK

 

  1. Jeżeli na serwerze domeny uruchomiona jest usługa DHCP!!

 Edycja pliku konfiguracyjnego odpowiedzialny za usługę serwera DHCP:

Polecenie: nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Zmiana adresu serwera DNS linia option domain-name-servers
Przykład: option domain-name-servers 192.168.5.180;

Zapisujemy plik i resetujemy usługę DHCP.
Polecenie resetujące serwer DHCP: service isc-dhcp-server restart

  1. Przyłączenie komputera do domeny.

W systemie Windows XP, Windows7:

Panel sterowania → System → Nazwa Komputera → Zmień → Domena = nazwa domeny

Gdy zapyta o login i hasło domeny wpisujemy
login: administrator
hasło: ustalone podczas konfiguracji domeny

Gdy wszystkie ustawienia zostały poprawnie skonfigurowanie zostanie wyświetlony komunikat o ponownym uruchomieniu komputera. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy ponownie uruchomić komputer.


Po ponownym uruchomieniu będzie możliwość logowania się na konta użytkowników domeny.

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek