sideBar

Tylko dla administratora!


9.Udostępnianie Skanera w sieci

Udostępnienie skanera w sieci dla klienta Linux, Windows.

1.Instalujemy Sane

Polecenie: apt-get install sane

2. Instalacja xinetd

Polecenie: apt-get install xinetd

3. sprawdzamy czy skaner odpowiada

Polecenie: scanimage -L

4. Edytujemy plik saned.conf w celu odblokowania dostępu z sieci
Polecenie nano /etc/sane.d/saned.conf
dopisujemy + na końcu


5. dodanie linii do pliku /etc/services
sane-port       6566/tcp


6. utworzyć plik sane
nano /etc/xinetd.d/sane

Zawartość pliku sane:

service sane-port
{          
  socket_type = stream
  server = /usr/sbin/saned
  protocol = tcp
  user = root
  group = root
  wait = no    
  disable = no 
}          

7.resetujemy daemon xinetd
Polecenie: /etc/init.d/xinetd restart

8. Skaner jest już udostępniony


dodawanie klienta skanera w przypadku linux
1.sudo apt-get install simple-scan
2.dopisanie adresu ip serwera skanera do pliku /etc/sane.d/net.conf

dodawanie klienta skanera w przypadku Windows
1. Użycie programu SaneTwain

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek