sideBar

Tylko dla administratora!


10. Serwer VNC

Instalacja

Proces instalacji został przeprowadzony na debian 7 Wheezy w z poziomu konsoli, W przypadku gdy mamy uruchomione środowisko graficzne (Gnome, KDE, itp.) przechodzimy do konsoli kombinacją klawiszy ctr+alt+F1 (gdy chcemy powrócić do środowiska graficznego ctr+alt+F7)

Ta instalacja i konfiguracja pozwolą na łączenie się do serwera VNC przed zalogowaniem użytkownika zaraz po starcie systemu

1. Instalacja xinetd oraz x11vnc

Polecenie: apt-get install xinetd x11vnc

2. Utworzyć plik /etc/xinetd.d/x11vnc

Polecenie: nano /etc/xinetd.d/x11vnc

zawartość pliku x11vnc:

service x11vnc
{
type = UNLISTED
disable = no
socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
user = root
server = /usr/bin/x11vnc
server_args = -inetd -auth twoje_parametry -auth guess -forever -rfbauth /etc/vncpasswd -o /var/log/x11vnc.log
port = 5900
flags = IPv6
}

Lub można pobrać gotowy plik ze strony: http://pc.opticel.pl/linux/x11vnc

W tym celu przechodzimy do katalogu poleceniem: cd /etc/xinetd.d/

a następnie pobieramy plik x11vnc poleceniem: wget http://pc.opticel.pl/linux/x11vnc

3 Sprawdzenie parametru -auth

Polecenie: ps wwaux | grep auth|grep -v grep

Edytujemy plik /etc/xinetd.d/x11vnc

Polecenie: nano /etc/xinetd.d/x11vnc

w polu -auth twoje_parametry wpisujemy uzyskany w 3 punkcie -auth

4. Utworzenie hasła do serwera VNC

Polecenie: x11vnc -storepasswd ”tu twoje hasło” /etc/vncpasswd

5. Zmiana uprawnień do pliku /etc/xinetd.d/x11vnc

Polecenie: chmod 755 /etc/xinetd.d/x11vnc

6.resetujemy demon xinetd

Polecenie: /etc/init.d/xinetd restart

Serwer VNC jest już gotowy

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek